δημοσιεύσεις

Κείμενα εργασίας, μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι, μεταφρασμένα έργα, φυλλάδια, άρθρα: εδώ θα βρείτε τις δημοσιεύσεις του mέta.

Tο mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, δημοσιεύει το […]

Tο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού δημοσιεύει το mέta Working Paper του […]

Tο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού δημοσιεύει το mέta Working Paper του […]

Tο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού δημοσιεύει το mέta Working Paper του […]

Tο mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, δημοσιεύει το […]

Το mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, δημοσιεύει το […]

Tο mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, δημοσιεύει το […]

DOI: 10.55405/mwp2gr Tο mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, […]

Το mέta παρουσιάζει τον αγγλόφωνο συλλογικό τόμο ελεύθερης […]

Το mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, καθιστά διαδικτυακά […]

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ