συνεργάτες

Οι Συνεργάτες του mέta προσφέρουν στις δράσεις του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού ανάλογα με την εξειδίκευση του καθενός, σε συνεργασία με την Ομάδα του mέta. Επιδιώκουμε να είναι το mέta ο τόπος όπου η τέχνη και η πολιτική συναντιούνται: ένας χώρος όπου οι στοχαστές, καλλιτέχνες, ακτιβιστές και ομάδες επικοινωνούν μεταξύ τους και κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί, με στόχο την υλοποίηση του οράματός μας.

Ομάδα Εθελοντών Μεταφραστών-Υποτιτλιστών

Ο Γιώργος Τσαλίκης απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και […]

Πρακτική άσκηση, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2022

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ