Πολιτική Απορρήτου του mέta

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει κάποια προσωπικά στοιχεία από τους χρήστες.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί για αναφορά χρησιμοποιώντας την εντολή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης.

Ιδιοκτήτης και ελεγκτής δεδομένων

Υπεύθυνος για τις συμβατικές υποχρεώσεις και το περιεχόμενο του ιστότοπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά: o μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία «Κέντρο για το Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό Α.Μ.Κ.Ε», και το διακριτικό τίτλο «ta»

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας κατόχου: [email protected]

Είδη των συλλεγόμενων δεδομένων

Ανάμεσα στα είδη των προσωπικών δεδομένων που αυτός ο ιστότοπος συλλέγει, από μόνος του ή μέσω τρίτων, είναι: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, το επώνυμο, η χώρα, η πόλη, Cookies, τα δεδομένα χρήσης, ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, ο κωδικός, ο ταχυδρομικός κώδικας,  διάφοροι τύποι δεδομένων,  το όνομα χρήστη, φωτογραφία.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε είδος προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή από συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζοντ αι πριν από τη συλλογή δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από αυτόν τον Ιστότοπο είναι υποχρεωτικά και η αποτυχία παροχής αυτών των Δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών του. Σε περιπτώσεις όπου αυτός ο Ιστότοπος δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα Δεδομένα χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποια προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωτικά μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κάτοχο. Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από αυτόν τον Ιστότοπο ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον Ιστότοπο εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική cookie, εάν υπάρχει.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που αποκτώνται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτού του Ιστότοπου και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου να παρέχουν τα Δεδομένα στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των Δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών ή / και εργαλείων με δυνατότητα IT, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπευθύνων, που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτού του Ιστότοπου (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, παρόχους αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Επεξεργαστές δεδομένων από τον Κάτοχο. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τους Χρήστες, εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης θα βοηθήσει ευχαρίστως να αποσαφηνίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση που ισχύει για την επεξεργασία, και ιδίως εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι μια νομική ή συμβατική απαίτηση ή μια απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Μέρος

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που σχετίζονται με την επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των δεδομένων του χρήστη σε μια χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας αυτών των μεταφερόμενων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να μάθουν για τη νομική βάση της μεταφοράς δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν από τον Κάτοχο για την προστασία των Δεδομένων του.

Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ρωτώντας τον κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη διατηρούνται έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η σύμβαση.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.

Ο Κάτοχος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κάθε φορά που ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τέτοια επεξεργασία, αρκεί να μην αποσυρθεί αυτή η συγκατάθεση. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται για να το πράξει για την εκτέλεση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας Αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρέχει την Υπηρεσία του, να συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις, να απαντά σε αιτήματα των Αρχών, να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του (ή εκείνα των Χρηστών ή τρίτων), να εντοπίζει οποιαδήποτε κακόβουλη ή δόλια δραστηριότητα, καθώς και για  τα ακόλουθα: Επικοινωνία με το χρήστη, βελτιστοποίηση και διανομή κίνησης, την κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία του ιστότοπου, διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων, χειρισμός πληρωμών, αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες, διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης και επικοινωνίας, εγγραφή και έλεγχο ταυτότητας, κοινωνικά χαρακτηριστικά και προστασία από SPAM.

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα «Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων».

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Επικοινωνία με το Χρήστη

Λίστα αλληλογραφίας ή ενημερωτικό δελτίο (αυτός ο ιστότοπος)

Με την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ή στο ενημερωτικό δελτίο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη θα προστεθεί στη λίστα επαφών όσων ενδέχεται να λάβουν μηνύματα email που περιέχουν πληροφορίες εμπορικής ή διαφημιστικής φύσης σχετικά με αυτόν τον Ιστότοπο. Η διεύθυνση email σας μπορεί επίσης να προστεθεί σε αυτήν τη λίστα ως αποτέλεσμα της εγγραφής σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μετά από μια αγορά.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: πόλη, Χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επίθετο.

Οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών επιτρέπουν σε αυτόν τον Ιστότοπο να επεξεργάζεται πληρωμές με πιστωτική κάρτα, τραπεζική μεταφορά ή με άλλα μέσα. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτός ο Ιστότοπος κοινοποιεί μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση της συναλλαγής με τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές που χειρίζονται τη συναλλαγή.

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να επιτρέψουν την αποστολή χρονικών μηνυμάτων στον Χρήστη, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν τιμολόγια ή ειδοποιήσεις σχετικά με την πληρωμή.

Stripe (Stripe Inc)

Το Stripe είναι μια υπηρεσία πληρωμών που παρέχεται από τη Stripe Inc.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://stripe.com/en-gr/privacy )

PayPal (PayPal Inc.)

Το PayPal είναι μια υπηρεσία πληρωμών που παρέχεται από την PayPal Inc., η οποία επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν διαδικτυακές πληρωμές.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτού του Ιστότοπου.

Η αλληλεπίδραση και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτού του ιστότοπου υπόκεινται πάντα στις ρυθμίσεις απορρήτου του χρήστη για κάθε κοινωνικό δίκτυο.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης για τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Συνιστάται να αποσυνδεθείτε από τις αντίστοιχες υπηρεσίες για να βεβαιωθείτε ότι τα επεξεργασμένα δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνδέονται ξανά με το προφίλ του χρήστη.

Κουμπί και widgets PayPal (PayPal Inc.)

Το κουμπί και τα widget PayPal είναι υπηρεσίες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα PayPal που παρέχεται από την PayPal Inc.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Cookies, Δεδομένα χρήσης

Τόπος επεξεργασίας: Δείτε την πολιτική απορρήτου του PayPal – Πολιτική απορρήτου (https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει σε αυτόν τον Ιστότοπο να διαχειρίζεται αιτήματα υποστήριξης και επικοινωνίας που λαμβάνονται μέσω email ή με άλλα μέσα, όπως η φόρμα επικοινωνίας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία εξαρτώνται από τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη στα μηνύματα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία (π.χ. διεύθυνση email).

Zendesk (Zendesk)

Το Zendesk είναι μια υπηρεσία διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης και επικοινωνίας που παρέχεται από την Zendesk Inc.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/ )

Πρόσκληση και πρόταση φίλων (σε αυτόν τον ιστότοπο)

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται για να επιτρέπει στους Χρήστες να προσκαλούν τους φίλους τους – για παράδειγμα μέσω του βιβλίου διευθύνσεων, εάν έχει παρασχεθεί πρόσβαση – και να προτείνουν φίλους ή συνδέσεις μέσα σε αυτό.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: διάφοροι τύποι δεδομένων.

Δημόσιο προφίλ (αυτός ο ιστότοπος)

Οι χρήστες ενδέχεται να έχουν δημόσια προφίλ που μπορούν να εμφανιστούν από άλλους χρήστες. Εκτός από τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται, αυτό το προφίλ ενδέχεται να περιέχει αλληλεπιδράσεις χρηστών με αυτόν τον Ιστότοπο.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: χώρα, όνομα, επίθετο, εικόνα, όνομα χρήστη.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει σε αυτόν τον Ιστότοπο να διανέμει το περιεχόμενό τους χρησιμοποιώντας διακομιστές που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο υλοποίησης αυτών των υπηρεσιών. Η λειτουργία τους είναι να φιλτράρει τις επικοινωνίες μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία διανομή αυτού του συστήματος, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι τοποθεσίες στις οποίες μεταφέρονται τα περιεχόμενα που ενδέχεται να περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες του Χρήστη.

Cloudflare (Cloudflare)

Το Cloudflare είναι μια υπηρεσία βελτιστοποίησης και διανομής κίνησης που παρέχεται από την Cloudflare Inc.

Ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται το Cloudflare σημαίνει ότι φιλτράρει όλη την κίνηση μέσω αυτού του ιστότοπου, δηλαδή, επικοινωνία μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη συλλογή αναλυτικών δεδομένων από αυτόν τον ιστότοπο.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Cookies, διάφοροι τύποι δεδομένων όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας. Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/)

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς επιτρέπει να προβάλλετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτού του Ιστότοπου και να αλληλεπιδράτε μαζί τους.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης ιστού για τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμα και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Google Maps widget (Google Inc.)

Οι Χάρτες Google είναι μια υπηρεσία απεικόνισης χαρτών που παρέχεται από την Google Inc. και επιτρέπει σε αυτόν τον ιστότοπο να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενο στις σελίδες του.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Cookies, Δεδομένα χρήσης

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)

YouTube video widget (Google Inc.)

Το YouTube είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης περιεχομένου βίντεο που παρέχεται από την Google Inc. και επιτρέπει σε αυτόν τον ιστότοπο να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενο στις σελίδες του.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Cookies, Δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)

Google Fonts (Google Inc.)

Το Google Fonts είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης γραμματοσειράς που παρέχεται από την Google Inc. και επιτρέπει σε αυτόν τον ιστότοπο να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενο στις σελίδες του.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Δεδομένα χρήσης, διάφοροι τύποι δεδομένων όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας. Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες -Πολιτική απορρήτου. (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας έχει ως σκοπό τη φιλοξενία δεδομένων και αρχείων που επιτρέπουν την εκτέλεση και τη διανομή αυτού του ιστότοπου, καθώς και την παροχή μιας έτοιμης υποδομής για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών ή τμημάτων αυτού του ιστότοπου. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες λειτουργούν μέσω γεωγραφικά κατανεμημένων διακομιστών, καθιστώντας δύσκολο τον προσδιορισμό της πραγματικής τοποθεσίας όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Heroku (Heroku, Inc.)

Το Heroku είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας που παρέχεται από την Heroku, Inc.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: διάφοροι τύποι δεδομένων όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://www.salesforce.com/company/privacy/ )

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας καθιστά δυνατή τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων επαφών email, επαφών τηλεφώνου ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων επικοινωνίας για επικοινωνία με τον χρήστη.

Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί επίσης να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα που το μήνυμα προβλήθηκε από τον Χρήστη, καθώς και όταν ο Χρήστης αλληλεπίδρασε μαζί του, όπως κάνοντας κλικ σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)

Το Mailchimp είναι μια υπηρεσία διαχείρισης διευθύνσεων email και αποστολής μηνυμάτων που παρέχεται από την The Rocket Science Group, LLC.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: διεύθυνση email.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://mailchimp.com/legal/privacy/)

SparkPost (Message Systems, Inc.)

Το SparkPost είναι μια υπηρεσία διαχείρισης διευθύνσεων email και αποστολής μηνυμάτων που παρέχεται από το Message Systems, Inc.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. διάφοροι τύποι δεδομένων όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://www.sparkpost.com/policies/privacy/)

Twilio (Twilio, Inc.)

Το Twilio είναι μια υπηρεσία διαχείρισης και επικοινωνίας αριθμών τηλεφώνου που παρέχεται από την Twilio, Inc.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: αριθμός τηλεφώνου.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. (https://www.twilio.com/legal/privacy)

  1. Εγγραφή και έλεγχος ταυτότητας

Με την εγγραφή ή τον έλεγχο ταυτότητας, οι χρήστες επιτρέπουν σε αυτόν τον Ιστότοπο να τους αναγνωρίζει και να τους παρέχει πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες.

Ανάλογα με όσα περιγράφονται παρακάτω, τρίτα μέρη ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες εγγραφής και ελέγχου ταυτότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτός ο Ιστότοπος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένα Δεδομένα, αποθηκευμένα από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, για σκοπούς εγγραφής ή αναγνώρισης.

Άμεση εγγραφή (σε αυτόν τον ιστότοπο)

Ο Χρήστης εγγράφεται συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και παρέχοντας τα Προσωπικά Δεδομένα απευθείας σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: πόλη, Χώρα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, φύλο, επίθετο, Κωδικός πρόσβασης,  αριθμός τηλεφώνου,ταχυδρομικός κώδικας.

  1. Προστασία SPAM

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας αναλύει την επισκεψιμότητα αυτού του Ιστότοπου, ενδεχομένως περιέχει Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη, με σκοπό να τα φιλτράρει από τμήματα κίνησης, μηνύματα και περιεχόμενο που αναγνωρίζονται ως SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Το Google reCAPTCHA είναι μια υπηρεσία προστασίας SPAM που παρέχεται από την Google Inc.Η χρήση του reCAPTCHA υπόκειται στην πολιτική απορρήτου της Google και στους όρους χρήσης. (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Cookies, Δεδομένα χρήσης

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US ()

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Η Υπηρεσία δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Οι χρήστες δηλώνουν ότι είναι ενήλικες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους. Οι ανήλικοι μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο μόνο με τη βοήθεια ενός γονέα ή κηδεμόνα. Σε καμία περίπτωση άτομα κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία.

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης αρχής που ανήκει στον Κάτοχο ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Κάτοχος, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία παρέχοντας ένα λόγο σχετικό με την ιδιαίτερη κατάστασή τους για να δικαιολογήσουν την αντίρρηση τους.

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν , ωστόσο, ότι εάν τα Προσωπικά Δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθουν, εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα.

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα αντιμετωπιστούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα μέσα σε ένα μήνα.

Πολιτική cookie.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Trackers. Για να μάθετε περισσότερα, ο Χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την Πολιτική Cookie. (λίνκ-παρατίθεται η πολιτική cookie σε άλλο αρχείο)

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανή νομική ενέργεια που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των σχετικών Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να απαιτείται από τον Κάτοχο να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής και συντήρηση συστήματος

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, αυτός ο Ιστότοπος και τυχόν υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με αυτόν τον Ιστότοπο (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως η Διεύθυνση IP) για το σκοπό αυτό.

Οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”

 Αυτός ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”.

Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί ανταποκρίνεται στα αιτήματα “Μην παρακολουθείτε”, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους Χρήστες του σε αυτήν τη σελίδα και ενδεχομένως μέσα σε αυτόν τον Ιστότοπο ή / και – όσο είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – αποστέλλοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο ο ιδιοκτήτης. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενος στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσης του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

Ορισμοί και νομικές παραπομπές

Προσωπικά δεδομένα

Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπει την ταυτοποίηση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του ιστότοπου (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), ώρα της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, τις διάφορες λεπτομέρειες του χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία σελίδες που επισκέφτηκαν και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτόν τον Ιστότοπο το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το υποκείμενο δεδομένων.

Υποκείμενο Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή επόπτης δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή κάτοχος)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Ο Ελεγκτής Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Ιστοσελίδας.

Αυτός ο ιστότοπος (ή αυτή η εφαρμογή)

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτόν τον Ιστότοπο όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχει) και σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή Ε.Ε.)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookie

Τα Cookies είναι Trackers που αποτελούνται από μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

Tracker

Το Tracker υποδεικνύει οποιαδήποτε τεχνολογία – π.χ. Cookies, μοναδικά αναγνωριστικά, web beacons, ενσωματωμένα σενάρια, e-tags και δακτυλικά αποτυπώματα – που επιτρέπει την παρακολούθηση των χρηστών, για παράδειγμα με την πρόσβαση ή την αποθήκευση πληροφοριών στη συσκευή του Χρήστη.


Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί βάσει διατάξεων πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Άρθ. 13/14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων).

Αυτή η πολιτική απορρήτου αφορά αποκλειστικά αυτόν τον ιστότοπο, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο.