η ομάδα μας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Ερευνητικός Συνεργάτης

Πολιτιστικός Διευθυντής

Ακαδημαϊκός Διευθυντής

Υπεύθυνη Παραγωγής & Εκδηλώσεων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ