η ομάδα μας

Ακαδημαϊκός Διευθυντής

Πολιτιστικός Διευθυντής

Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Ερευνητικός Συνεργάτης

Υπεύθυνη Παραγωγής & Εκδηλώσεων

Σκηνοθέτης, Φωτογράφος, Διαχειριστής Κοινωνικών Δικτύων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ