η ομάδα μας

Υπεύθυνη Παραγωγής & Εκδηλώσεων

Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Ερευνητικός Συνεργάτης

Πολιτιστικός Διευθυντής

Ακαδημαϊκός Διευθυντής

Συντονίστρια διεθνών συνεργασιών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ