Ενορχηστρωμένος ανορθολογισμός: Γιατί υφίσταται και πώς μπορούμε να του αντισταθούμε | Paul Tyson

Tο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού δημοσιεύει το mέta Working Paper του Paul Tyson με τίτλο Ενορχηστρωμένος ανορθολογισμός: Γιατί υφίσταται και πώς μπορούμε να του αντισταθούμε (‘Orchestrated Irrationality: Why It Exists and How It Might Be Resisted’). Η μελέτη είναι προσβάσιμη εδώ.

DOI: 10.55405/mwp13en

Σύνοψη

Ο ενορχηστρωμένος ανορθολογισμός στον δημόσιο λόγο μας παράγεται από την τεχνολογικά ενισχυμένη και εμπορικά στοχευμένη εξατομίκευση και τον τριμπαλισμό. Ο δημόσιος λόγος τώρα κλίνει μακριά από έναν ανθρώπινο, ελεύθερο και λογικό πολιτικό ορθολογισμό και προς τον κομφορμισμό με συμφέροντα, υπολογισμούς και τη νοοτροπία της αγέλη. Οι «ταύροι» και οι «αρκούδες» της καταναλωτικής κοινωνίας έχουν εκτοπίσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική λογική της φιλελεύθερης δημοκρατικής επιδίωξης του κοινού καλού. Τα συμφέροντα εξουσίας που διέπουν τον παγκόσμιο καταναλωτισμό ενισχύονται με την υποταγή των κοινών καλών σκοπών της γνήσιας πολιτικής ζωής στην ιδιοτελή και με γνώμονα το κέρδος δυναμική της αγοράς. Ο ενορχηστρωμένος ανορθολογισμός στον δημόσιο λόγο μετατρέπει την πολιτική σε ένα ανούσιο θέατρο αφηγημάτων ασυμβίβαστων τριμπαλιστικών συμφερόντων, κάτι που αποτελεί μια βολική απόσπαση της προσοχής από τη συνεργατική εδραίωση της ισχύος της αγοράς και του κρατικού ελέγχου. Αυτός ο ενορχηστρωμένος ανορθολογισμός μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο επιδιώκοντας την απο-ιδιώτευση των πολιτών και την απο-τριμπαλιστικοποίηση της δημόσιας σφαίρας προκειμένου να ανακτηθεί η προτεραιότητα της πολιτικής ζωής έναντι της εξουσίας της αγοράς και της αυταρχικής εξουσίας στον δημόσιο λόγο μας. Δηλαδή, ένας μετακαπιταλιστικός πολιτισμός που είναι προσανατολισμένος σε έναν γνήσιο πολιτικό και καθολικά ηθικό ορθολογισμό πρέπει να αντικαταστήσει την παρούσα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Μόλις μπορέσουμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα και την κατεύθυνση της θεραπείας για τον ενορχηστρωμένο ανορθολογισμό, τότε μπορούμε να κάνουμε βήματα προς έναν διαφορετικό πολιτισμικό κόσμο ζωής.

Ο Dr Paul Tyson είναι ερευνητικός εταίρος στο στο Ινστιτούτο Ανώτερων Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Queensland στην Αυστραλία και μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του mέta. Ο Tyson συνενώνει στην ερευνητική του εργασία τα πεδία της φιλοσοφίας, της θεολογίας και της κοινωνιολογίας. Η οντολογία και η επιστημολογία, κατανοημένες όχι μόνο φιλοσοφικά ή θεωρητικά, αλλά επίσης θεολογικά και κοινωνιολογικά, αποτελούν τα πεδία του ενδιαφέροντός του. Σήμερα είναι συνεπικεφαλής ερευνών και συντονιστής στο συλλογικό ερευνητικό εγχείρημα Πέρα από την Επιστήμη και τη Θρησκεία που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Ανώτερων Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Queensland.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ