Συμμετοχικός Σχεδιασμός | Robin Hahnel

DOI: 10.55405/mwp2gr

Tο mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, δημοσιεύει το mέta Working Paper του καθηγητή Robin Hahnel με τίτλο Συμμετοχικός Σχεδιασμός, μέρος της σειράς «Μετακαπιταλισμός στην Πράξη | Οδηγός για Αρχαρίους» στην κατηγορία «κατανομή». Η μελέτη είναι προσβάσιμη εδώ.

Η σειρά μελετών mέta Working Papers «Μετακαπιταλισμός στην Πράξη | Οδηγός για Αρχαρίους» δημοσιεύει κείμενα πολιτικής που περιγράφουν πτυχές του πώς θα έμοιαζε ένας μη-δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Η σειρά εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Παραγωγή | Κατανομή | Λήψη Αποφάσεων

δηλαδή, το με τι θα έμοιαζε η μετακαπιταλιστική παραγωγή (και ποιος θα κατείχε τα μέσα παραγωγής), τι μορφή θα λάμβανε η διανομή αγαθών (και ποιες εναλλακτικές πέρα από την οικονομία της αγοράς αξίζει να διερευνηθούν) και ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές λήψης αποφάσεων και δημοκρατίας σε μια μετακαπιταλιστική κοινωνία.

Σε αυτή τη μελέτη, ο καθηγητής Robin Hahnel εξετάζει τον δεύτερο πυλώνα, «κατανομή», ως συμμετοχικό σχεδιασμό.

Ο καθηγητής Robin Hahnel είναι ριζοσπάστης οικονομολόγος και πολιτικός ακτιβιστής. Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο American University στην Ουάσιγκτον, όπου δίδαξε στο Οικονομικό Τμήμα από το 1976 έως το 2008. Σήμερα είναι επισκέπτης καθηγητής οικονομικών στο Portland State University στο Όρεγκον, όπου διαμένει με την οικογένειά του. Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Portland State University, στο Lewis and Clark College και στο Willamette University του Όρεγκον. Το έργο του στην οικονομική θεωρία βασίζεται μεταξύ άλλων στο έργο των Thorstein Veblen, John Maynard Keynes, Karl Polanyi, Pierro Straffa, Joan Robinson και Amartya Sen. Είναι περισσότερο γνωστός ως συνδημιουργός, μαζί με τον Michael Albert, μιας ριζοσπαστικής εναλλακτικής στον καπιταλισμό, γνωστής ως «συμμετοχική οικονομία» (participatory economics ή συντομογραφικά parecon). Το πρόσφατο έργο του επικεντρώνεται στην οικονομική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, καθώς και στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικολογική κρίση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ