Μετακαπιταλιστική Λήψη Αποφάσεων: Ένθετα Συμβούλια | Stephen R. Shalom

Το mέta, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, δημοσιεύει το mέta Working Paper του καθηγητή Stephen R. Shalom με τίτλο Μετακαπιταλιστική Λήψη Αποφάσεων: Ένθετα Συμβούλια, μέρος της σειράς «Μετακαπιταλισμός στην Πράξη | Οδηγός για Αρχαρίους» στην κατηγορία «λήψη αποφάσεων». Η μελέτη είναι προσβάσιμη εδώ.

DOI: 10.55405/mwp8gr

Η σειρά μελετών mέta Working Papers «Μετακαπιταλισμός στην Πράξη | Οδηγός για Αρχαρίους» δημοσιεύει κείμενα πολιτικής που περιγράφουν πτυχές του πώς θα έμοιαζε ένας μη-δυστοπικός μετακαπιταλισμός. Η σειρά εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Παραγωγή | Κατανομή | Λήψη Αποφάσεων

δηλαδή, το με τι θα έμοιαζε η μετακαπιταλιστική παραγωγή (και ποιος θα κατείχε τα μέσα παραγωγής), τι μορφή θα λάμβανε η κατανομή αγαθών (και ποιες εναλλακτικές πέρα από την οικονομία της αγοράς αξίζει να διερευνηθούν) και ποιες θα ήταν οι βασικές αρχές λήψης αποφάσεων και δημοκρατίας σε μια μετακαπιταλιστική κοινωνία.

Σε αυτή τη μελέτη, ο καθηγητής Stephen R. Shalom εξετάζει τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή την μετακαπιταλιστική λήψη αποφάσεων — και συγκεκριμένα τα ένθετα συμβούλια.

(Άλλες προσθήκες στη σειρά «Μετακαπιταλισμός στην Πράξη | Οδηγός για Αρχαρίους» περιλαμβάνουν τη μελέτη του καθηγητή Robin Hahnel με τίτλο Συμμετοχικός Σχεδιασμός και τις μελέτες του Michael Albert με τίτλο Λήψη Αποφάσεων σε μια Μετακαπιταλιστική Κοινωνία και Μετακαπιταλιστική εργασία: Ισορροπημένες θέσεις εργασίας και δίκαιη αμοιβή.)

Ο Stephen R. Shalom είναι ομότιμος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο William Paterson του New Jersey των ΗΠΑ. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του New Politics και βετεράνος ακτιβιστής σε κινήματα ειρήνης και δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων έργων, είναι ο συγγραφέας των Which Side Are You On? An Introduction to Politics (Longman, 2003), “Parpolity: A Political System for a Good Society,” στο Real Utopia: Participatory Society for the 21st Century, επιμ. Chris Spannos (AK Press, 2008) και επιμελητής του Socialist Visions (South End Press, 1983).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ