Τι μας αρέσει

«Πάρκα Ανοιχτής Τεχνολογίας» αντί για «Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας»

OPEN TECH PARK | πολίτες για την ανοιχτή τεχνολογία

Η Περιφέρεια Ηπείρου σκοπεύει να συνεισφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και στρέμματα γης για τη δημιουργία ενός «πάρκου υψηλής τεχνολογίας».

Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα, με έδρα τα Γιάννενα, που μελετά την τεχνολογία και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία. Μαζί με άλλους ενεργούς πολίτες, κάνουμε έξι προτάσεις για ένα «πάρκο τεχνολογίας» που θα επικεντρώνεται στην τοπική οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον.

Ξεκινάμε έναν δημόσιο διάλογο προς βελτίωση των προτάσεων για μια σημαντική υποδομή και μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

*Αν δεν γνωρίζεις τι είναι η «ανοιχτή» και τι είναι η «υψηλή» τεχνολογία, μάθε εδώ.

Προτάσεις

Η Περιφέρεια Ηπείρου πρέπει να λάβει υπόψη την ποικιλομορφία επιχειρηματικών μοντέλων και προσεγγίσεων τεχνολογικής ανάπτυξης. Ένα πάρκο τεχνολογίας, με χρήματα φορολογουμένων πολιτών και σε δημόσια γη, οφείλει να προωθεί την πολυφωνία και να υπηρετεί την τοπική κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανοιχτότητας και του διαμοιρασμού.

Η κουλτούρα της ανοιχτής τεχνολογίας έχει ήδη ενσωματωθεί σε διεθνούς κύρους οργανισμούς (από το CERN και μεγάλα πανεπιστήμια μέχρι τη Wikipedia και το GNU/Linux). Υπάρχουν φορείς στην Ελλάδα που παράγουν ανοιχτές τεχνολογίες (λογισμικό, αγροτικά μηχανήματα, ανεμογεννήτριες μικρής κλίμακας, δορυφόρους, ρομποτικές και βιονικές συσκευές, τεχνικές παραδοσιακής δόμησης κ.α.) και θα μπορούσαν να στεγαστούν σε ένα τέτοιο πάρκο.

Έξι προτάσεις, προς δημόσια διαβούλευση, για το πάρκο τεχνολογίας:

1. Να έχει έναν χώρο συνεργατικής εργασίας (κοινόχρηστα γραφεία). Αυτοαπασχολούμενοι/ες καθώς και φοιτητές/τριες θα μπορούν να εργάζονται εκεί. Επίσης, το πάρκο θα μπορούσε να προσελκύσει άτομα που εργάζονται απομακρυσμένα στον χώρο της τεχνολογίας και αναζητούν μέρη για να εγκατασταθούν προσωρινά (“ψηφιακοί νομάδες”).

2. Να έχει ένα κοινόχρηστο εργαστήριο κατασκευών (“makerspace”). Όλοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, όμως προτεραιότητα θα δίνεται στις στεγασμένες στο πάρκο επιχειρήσεις, στα σχολεία και στο πανεπιστήμιο. Η σύνδεση του κοινόχρηστου εργαστηρίου με την τοπική οικονομία (π.χ., αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, οινοποιεία)  μπορεί να προσφέρει μια διέξοδο στην πρωτογενή παραγωγή όσον αφορά σε λύσεις αυτοματισμού, ελέγχου και ψηφιακής μετάβασης. Η γνώση παράγεται τοπικά και δημιουργεί αξία για την περιοχή.

3. Να παρέχει προνόμια (π.χ., έκπτωση σε ενοίκιο) στις στεγασμένες στο πάρκο επιχειρήσεις που παράγουν ανοιχτές τεχνολογίες* (π.χ., ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα ή/και υλισμικό ανοικτού κώδικα). Αν η επιχείρηση μπορεί να τεκμηριώσει τον αντίκτυπο του ανοικτού της προϊόντος ή υπηρεσίας στην περιοχή της Ηπείρου, τα προνόμια θα είναι ακόμη μεγαλύτερα.

4. Να παρέχει προνόμια σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας (π.χ., ΚοινΣΕΠ) που ασχολούνται με την τεχνολογία. Τέτοιες επιχειρήσεις έχουν συνεργατικές/συμμετοχικές δομές και σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία.

5. Να ενσωματώνει διαδικασίες δημοκρατικής συνδιαμόρφωσης αρχικά της διοίκησης των κοινόχρηστων γραφείων και του κοινόχρηστου εργαστηρίου κατασκευών όχι μόνο από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πάρκο, αλλά από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

6. Να ευνοεί τη διάδραση και συνεργασία μεταξύ των φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να είναι ανοικτό στην τοπική κοινωνία και εύκολα προσβάσιμο από αυτήν.  Επίσης, να ενσωματώσει το επικείμενο πάρκο αγροτικής ανάπτυξης (ή να βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με αυτό) και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και λειτουργία κοινοτικών σχημάτων καθαρής ενέργειας για την αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας της περιοχής.

Περισσότερα: opentechpark.org

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ