Νέα

Ο πολιτιστικός διευθυντής του mέta Νίκος Καναρέλης για τη δράση 3X3 με στόχο την ενδυνάμωση ανήλικων και νέων προσφύγων.

Το mέta (Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού), η Σχολή Φωτογραφίας Focus και η μη κυβερνητική οργάνωση The Home Project που φιλοξενεί ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες προσφέροντας ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας καλύπτοντας ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, ενώνονται σε μία τριμερή συνεργασία με τριπλό σκοπό: την προώθηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, εν προκειμένω στην τέχνη της φωτογραφίας, ως μέσου επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάδειξης νέων δημιουργών και ομαλότερης ένταξης ανήλικων προσφύγων.


Το πιλοτικό πρόγραμμα “Photo-Workshop στους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων Home Project”, που προβλέπεται να έχει τρίμηνη διάρκεια, φέρνει σε αλληλεπίδραση τους καθηγητές και φοιτητές της σχολής Focus με τους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους πρόσφυγες, αλλά και το ευρύτερο κοινό, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αμοιβαίου εμπλουτισμού σε επαγγελματικές ή προεπαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και εκλέπτυνσης της ενσυναίσθησης και της διαπολιτισμικής ματιάς.
Σε προγραμματισμένες συναντήσεις τόσο στους χώρους της σχολής όσο και των ξενώνων, οι φοιτητές φωτογραφίας εκπονούν στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, με τη στήριξη των καθηγητών τους, έναν σεμιναριακό κύκλο μαθημάτων, απευθυνόμενο στους φιλοξενούμενους, αλλά και ένα συνεργατικό έργο που θα δημιουργείται σταδιακά, με προοπτική τόσο την έκθεση του υλικού που θα παραχθεί, όσο και την συλλογή στιγμιοτύπων από όλες τις φάσεις της συνεργασίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάλληλη προετοιμασία των καλλιτεχνών φοιτητών και καθηγητών από τη Μονάδα Παιδικής Προστασίας της The Home Project πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος στους ξενώνες, καθώς και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μέσω της λειτουργίας ενός διαρκούς και τακτικού μηχανισμού εποπτείας από ειδικούς ψυχικής υγείας της The Home Project. Το προσωπικό των ξενώνων θα πλαισιώνει τις δράσεις ανά πάσα στιγμή.


Για το mέta η εμπλοκή του στην σύμπραξη αυτή αποτελεί όχι μόνο μια χειρονομία ηθικής και υλικής υποστήριξης του πολύτιμου έργου που επιτελεί η The Ηome Project, αλλά και μία πράξη ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στηρίζοντας την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Ακουστε την συνέντευξη εδω: https://www.youtube.com/watch?v=fg4cd33JAvM

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ