Τι μας αρέσει

Βιντεο-σύνοψη του μετακαπιταλιστικού οράματος στο «Άλλο Τώρα» μέσα σε 40 λεπτά

Το After the Oligarchy ετοίμασε μια βιντεο-σύνοψη μέσα σε 40 λεπτά του μοντέλου μετακαπιταλιστικής κοινωνίας που προτείνεται στο «Άλλο Τώρα», το Another Now του Γιάνη Βαρουφάκη:

00:00 Πρόλογος

01:35 Εισαγωγή

03:15 Παραγωγικές μονάδες

10:05 Ρύθμιση

12:45 Οικονομία

21:45 Ψηφιακές πληροφορίες

24:20 Ακίνητη περιουσία

30:35 Μετανάστευση

31:30 Διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη

40:00 Συμπέρασμα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ