Τι μας αρέσει

Το αλφαβητάρι των κοινών (commons)

Τι είναι τα «κοινά» (commons); Τι είναι η ομότιμη παραγωγή (peer-to-peer, P2P); Υπάρχει βιβλιογραφία στα ελληνικά, υπάρχουν ενημερωτικά βίντεο; Και γιατί μας ενδιαφέρει — με έναν επείγοντα και κρίσιμο τρόπο; Αυτά και άλλα πολλά στο «Αλφαβητάρι των κοινών», abc.commons.gr:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ